با پول نمی شود رای خرید / مردم نمی گذارند به شعورشان توهین شود

حاشیه نشینینان را دریابیم.

وقتی می خواهیم در مورد حاشیه نشینی صحبت کنیم باید از تاریخچه حاشیه نشینی شروع کنیم چرا که: حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در

بهزاد وکیلی از زبان خودش ….

بهزاد وکیلی«وکیل المله» بهزاد وکیلی هستم. فرند بهروز و متولد ۱۳۴۷٫ اهل تبریزم. بچه محله اهراب و نوه دختری مرحوم حاج سید ابراهیم حریت خواه که امام جمعه گوگان بود. و ایضاَ نوه‌ی پسری مرحوم