حمایت قاطع دکتر دبیری از دکتر وکیلی

index

حمایت قاطع دکتر دبیری از دکتر وکیلی

 

بهزاد وکیلی
بهزاد وکیلی

وقتی از جلوی ستاد تبلیغاتی دکتر وکیلی در آبرسان می گذشتم . نوشته ای توجه مرا به خود جلب کرد. مکتوب شده بود همایش حامیان دکتر وکیلی با حضور دکتر دبیری انجام می شود.
شور و ذوق وصف ناپذیری در میان جمعیت همایش مشاهده می شود. دکتر وکیلی با ادب  وارد ستاد تبلیغاتیش می شود با تک تک حضار سلام و عرض ادب می کند. همه منتظر یک مسئول شهرشان هستند. مراسم با قرائت قرآن آغاز می شود. دیگر جایی برای نشستن پیدا نمی کنی. قابل باور نیست که در این اثنای شب این همه جمعیت در این محل حاضر شوند.

دکتر دبیری با استقبال دکتر وکیلی وارد ستاد می شود.دبیری از شور و شوق انتخابات شهر می گوید.مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکند. مردم را به انتخابات افراد اصلح فرا می خواند. دکتر دبیری ، دکتر وکیلی را را فرد متخصص و متعهد می داند. او را فردی می خواند که می تواند معضلات اجتماعی را با فکر و ایده خود تا قسمتی حل کند.

وی در ادامه می گوید که  نمایندگان منافع استانی را به منافع سیاسی ارجح بدانند.

وی شهر تبریز را بهترین شهر منتخب سازمان ملل برای زندگی در ایران را یاد آور می شود و میگوید که باید تبریز را  با انتخاب افراد اصلح و متحد برای سال 2016 آماده پذیرایی از گردشگران کنیم.

در آخر حمایت قاطع دکتر دبیری را از دکتر وکیلی مشاهده کردم و این عین جمله دکتر دبیری است:

من بعنوان شهروند تبریزی از دکتر وکیلی حمایت میکنم

Leave a Comment