مناظره 3 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مناظره 3 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

DSC_0004 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0035 DSC_0108 DSC_0152 DSC_0220

  • 594 Views :